The prevalence of Fa˘ a aˇ a L infection in cattle in the


    Fascjoloza bydła i owiec wPolsce w latach 1992 –1994. Acta Academiae Agri-culturae ac Technicae Olstenensis Veterina-ria 24: 141-154. [6] Deryło A., Szilman P. 1996. Ekstensywność inwazji Fasciola hepatica L. w okresie powojennym oraz ocena niektórych strat wywoływanych chorobą moty-


    Dokument PDF: