MARZEC ’68 PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH Międzynarodowa


    w społeczeństwie polskim; długie trwanie schematów propagandowych Marca ’68) Żydowskie doświadczenie Marca ’68 (m.in. społeczność żydowska i jej instytucje w powojennej Polsce, młodzież żydowska przed Marcem ’68, skutki wojny sześciodniowej dla społeczności żydowskich w krajach bloku sowieckiego, konfrontacja


    Dokument PDF: