Programowanie sieciowe - cs put poznan pl


    Programowanie sieciowe środki przeznaczone na skrócenie czasu realizacji projektu. Jednym z naj-większych problemów pojawiających się podczas stosowania metod sieciowych jest określenie czasów trwania poszczególnych czynności. Metody te dotyczą przedsięwzięć o niskiej powtarzalności, a zatem możliwości wykorzystania da-


    Dokument PDF: