brastal pl


    w normach. (np. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownia na paliwo stałe. Wymagania.) UWAGA! Najważniejsze wymagania normy PN-87/B-02411, które należy spełnić. - kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł należy umieszczać jak najbliżej komina, drzwi wejściowe do


    Dokument PDF: