Inżynieria Środowiska t6 z1 2001 s 95-110 - ResearchGate


    Warstwa inwersyjna loka- lizowala sie na wysokošci ok. 120 m. Wszystkie wyemitowane w tym okresie zanieczyszczenia pierwotne ulegaåy zateŽanru w powiefrzu. Jednoczešnie obser-


    Dokument PDF: