Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji


    przedszkolnej występują także zabawy integrujące grupę (również te przy spokojnej muzyce, łagodnie pobudzającej organizm i pomagającej się odprężyć), a wszystkie przed-stawione tu propozycje mogą pełnić funkcję krótkich prze-rywników muzyczno-ruchowych. o Propozycje zabaw muzycznych „na powitanie” – zapro-


    Dokument PDF: