HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH HISTORIA DOKTRYN


    O HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH Rozwój historii doktryn jako nauki. Historia doktryn politycznych i pra- wnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Ukształtowała się jako odrębna gałąź badawcza w drugiej połowie XIX w., jako tzw. historia filozofii prawa.


    Dokument PDF: