INTERNET SEARCHES FOR “SUICIDE”, ITS ASSOCIATION WITH


    Przemysáaw Maciej Waszak, Patryk Górski, Janusz Springer, Wioleta Kasprzycka-Waszak, Marta Du *y & Paweá Zago *d *on: INTERNET SEARCHES FOR “SUICIDE”, ITS ASSOCIATION WITH EPIDEMIOLOGICAL DATA AND INSIGHTS FOR PREVENTION PROGRAMS Psychiatria Danubina, 2018; Vol. 30, No. 4, pp 404-409


    Dokument PDF: