dr inż Wojciech Artichowicz


    Pochodna substancjalna ciśnienia, gęstości i temperatury . Opisuje się historię zmiany danego parametru płynu w śledzonym elemencie płynu. Prędkości elementu płynu wyraża się jako pochodne wektora wodzącego elementu w czasie. Metoda Lagrange’a i j k r u dt dz dt dy dt dx dt


    Dokument PDF: