Dr hab inż Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I


    DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO [ DEFINICJA] Płynemnazywamy zdolny do przepływu,czyli gaz lub ciecz. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Jeżeliciałoporusza sięw płynie(albo płynopływaciało)to na ciałodziałasiła oporu (aero- lub hydro- dynamicznego), utrudniająca ten ruch względny i


    Dokument PDF: