inż Rafał Młynarczyk - s3images coroflot com


    Sklepienie klasztorne lub krzyżowe (Rys. x) otrzymujemy, gdy kąt między osiami podużnymi krzyżujących się powok jest równy 90 . W przypadku przecięcia się większej ilość powok, powstaje tzw. sklepienie walcowe wielościenne. [4] Rys. 1.5 Jednokrzywiznowe powáoki wielofalowe: a) pene, b) szedowe, c)pene o trójkątnym rzucie


    Dokument PDF: