Galeria Fotografii B&B / Gallery of Photography B&B Rania


    Dziewczyna i jej pokój A Girl and her Room - spotkanie z artystu meeting with the artist 12. 2010, 18.00. - wys tawa exhibition 12. -8. Xll 2010 patro nat Fundacja Centrum Fotografii Foundation Centre for Photography Zwiazek Polskich Artystów Fotografików Union of Polish Artists Photographers Artinfo.pl www.fcf.art.pl 43-300, ul. 1 Maja 12 ...


    Dokument PDF: