Psychologiczne wyznaczniki programowania jakości


    możliwości jednostki, pojawiają się negatywne emocje i dezadaptacja. Z jednej strony, odpowiadające presji kompetencje czy możliwości nie gwarantują ...


    Dokument PDF: