MATeMAtyka 2 i 3


    szkicuje wykresy funkcji homograficznych i określa ich własności wyznacza równania asymptot wykresu funkcji homograficznej ce funkcji homograficznej P–R P–R P–R R–W 3. Przekształcenia wykresu funkcji metody szkicowania wykresu funkcji y f(x) i y f(x) Uczeń: jest funkcją szkicuje wykres funkcji , gdzie y f(x)


    Dokument PDF: