Jan Kochanowski - ORPEG


    •Jan Kochanowski (1530-1584) •poeta, dramatopisarz, tłumacz poeta doctus – z łac. poeta uczony, wykształcony, mędrzec Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


    Dokument PDF: