Biologia chemiczna — nowa dyscyplina nauki - ResearchGate


    Biologia chemiczna jest jedną z wielu gałęzi nauki charakteryzujących się od- chodzeniem od redukcjonistycznego na rzecz holistycznego podejścia w opisie zjawisk.


    Dokument PDF: