Matematyka w Instytucie Akustyki


    Dodawanie liczb zespolonych odpowiada dodawaniu wektorów. Jest ono łączne i przemienne, a elementem neutralnym tego działania jest 0. Każdy element z∈C posiada element przeciwny. Dla z= a+ bielementem przeciwnym jest −z= −a−bi. W ten sposób określamy w C odejmowanie (jako dodawanie elementu przeciwnego).


    Dokument PDF: