320828716 Philips Oprawa sufitowa


    zapewnia jasne światło, naturalne kolory, energooszcz ędność i zabezpieczenie przed wilgoci ą. Lampa ta, roztaczając aur ę przypominaj ącą atmosferę w spa, na długi czas tworzy nastrój, który wr ęcz zapiera dech w piersiach. Do zastosowania w łazience • Naturalny kolor skóry dzięki światłu wysokiej jakości


    Dokument PDF: