JĘZYK POLSKI - jhi pl


    W formie udramatyzowanej scenki przedstawcie pracę Szlangbauma jako subiekta w sklepie Wokulskiego. ... „w jednym godzą się subiekci, w dokuczaniu Szlangbaumowi”, „do starozakonnych rośnie niechęć”, „Ci, którzy przed kilkoma laty nazywali ich Polakami ... że ciągle widuję damy w sklepie. Stwórca świata formułując cud ...


    Dokument PDF: