1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 1 1 CEL INWESTYCJI 2 1 2


    Wariant czerwony wchodzi tutaj w ślad DW283, którym podąża przez ok. 2,250 km, do skrzyżowania z DW279. Następnie po terenach leśnych, łagodnym . Raport ze wstępnych konsultacji społecznych na etapie Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną dla zadania pn.


    Dokument PDF: