Instrukcja podłączenia i programowania sterownika


    Strona 9 z 38 1.7. Podłączenie dla sterowania pół-sekwencyjnego. Rysunek 5 Schemat podłączenia do instalacji samochodowej przy sterowaniu pół-sekwencyjnym. 1.8. Podłączenie dla sterowania full-group. Rysunek 6 Schemat podłączenia do instalacji samochodowej przy sterowaniu full group. 1.9. Sposób montażu sterownika STAG-200, STAG-4, STAG-300 Plus, STAG-300 Premium.


    Dokument PDF: