PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I


    PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA UG w roku ak. 2015/2016 KIERUNEK STUDIÓW Liczba miejsc na kierunku Liczba kandydatów Liczba kandydatów na miejsce Próg punktowy (rekrutacja podstawowa) Administracja 200 659 3,30 79,00 Amerykanistyka 3,98100 398 112,80


    Dokument PDF: