Geometria odwzorowan´ inz˙ynierskich rzut cechowany 07


    Rzut cechowany, jako z˙e jego sk ladowa¸ jest rzut prostoka¸tny, ma wszystkie niezmienniki rzutu prostoka¸tnego. 2. Rzut cechowany prostej Rysunek 07-02 przedstawia ilustracje¸ pogla¸dowa¸ aparatu rzutuja¸cego rzutu cechowanego oraz ilustracje¸ pogla¸dowa¸ rzutu cechowanego prostej i odwzorowania p laszczyzny w rzucie ce-chowanym.


    Dokument PDF: