(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165341 B1


    holu, znamienny tym, że jako olejki eteryczne zawiera olejek walerianowy, tatarkowy, jodłowy, jałowcowy, kurkumowy, kolendrowy, modrzewiowy, wrotyczowy lub mieszaniny tych olejków roztworu lub emulsji, stosowane w ilości 2 - 6% objętościowych, natomiast jako stabilizatory


    Dokument PDF: