mszymzadania files wordpress com


    to moŽliwe) Naszkicuj wykres funkcji f i odczytaj z niego, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartošci nieujemne. a) f (x) -+-4x—5 c) f = 2:12 + 7m — 4 8. Do wykresu funkcji kwadratowej f (x) = + + c naležQ punkty A i B. Zapisz wzór funkcji f w postaciach kanonicznej i iloezynowej.


    Dokument PDF: