Warunki Oferty Promocyjnej „blueconnect biznes 15 / 38


    abonamencie. W przypadku Usługi proDysk dzienny limit transmisji danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest równy pojemności Konta w Usłudze proDysk; po przekroczeniu dziennego limitu transmisji danych, Operator może ograniczyć prędkość transmisji danych, że nie będzie ona wyższa niż 16 kbit/sek. 2. Postanowienia ogólne. 2.1.


    Dokument PDF: