Test ze znajomo ści lektury – „Ten obcy” - SP Poczesna


    Test ze znajomo ści lektury – „Ten obcy”. 1. Ile pieni ędzy Zenek ukradł przekupce na targu? • 150 zł • 50 zł • 15 zł • 40 zł 2. Okazało si ę, że wujek Zenka mieszkał?


    Dokument PDF: