Psychofizjologia widzenia 1 CEL PRZEDMIOTU TEMATYCZNE


    Nazwa przedmiotu Psychofizjologia widzenia Stopień i tytuł naukowy Imię i nazwisko prowadzącego prof. dr hab. Wiesława Limont Semestr studiów 3 (semestr zimowy) Wymiar godzin 30 h Forma zajęć Wykłady Zajęcia w ramach Tok ogólny Wymagania wstępne wobec studenta 1. CEL PRZEDMIOTU


    Dokument PDF: