Nauki fizyczne w średniowieczu - A fine WordPress com site


    w Europie) • Wrogi stosunek Ojców Kościoła do nauki greckiej (jako nauki pogańskiej) •N iemal całkowity zanik znajomości nauki greckiej w Europie Zachodniej • VII - IX wiek - okres asymilacji nauki greckiej przez Arabów ... arytmetyka, geometria, muzyka, astronomia


    Dokument PDF: