MATEMATYKA - pe szczecin pl


    Rozpatrzmy trójkąty ABC 1 i 2 o wspólnej podstawie AB, przy czym C 1C 2 kAB. Zauważmy, że wobec tego ... na prostej BC, która jest równoległa do tej podstawy, wobec czego na mocy lematu 2 P DBE= P ECD. Wobec tego mamy jADj jDBj = P ADE P DBE = P ADE P ECD: ... BC, i która przecina bok AC w jakimś punkcie. Oznaczmy sobie ten punkt E0 ...


    Dokument PDF: