Historia Magii


    magii wysokiej wymagało wiele lat nauki, badań i obserwacji przyrody. Do dziś wiele elementów magii naturalnej funkcjonuje i ma się całkiem dobrze, np. zielarstwo, numerologia, chiromancja. Między XV a XVIII w. w Europie pojawiły się niesamowite książki zwane czarnymi księgami (grimoires).


    Dokument PDF: