LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH - iim p lodz pl


    BADANIA METALOGRAFICZNE Metalografią nazywamy dział metaloznawstwa, który zajmuje się opisem struktury metali i stopów przy wykorzystaniu metod mikro, makro. BADANIA MAKROSKOPOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie mikroskopowych metod badań ( okiem nieuzbrojonym lub przy


    Dokument PDF: