Wiadomości wstępne Matematyczne metody w fizyce – 6h


    58.Pole grawitacyjne i prawo powszechnej grawitacji 59.Zadania 60.I i II prędkość kosmiczna 61.Prawa Keplera 62.Zadania •potrafi sformułować prawo powszechnej grawitacji, •potrafi podać przykłady zjawisk, do opisu których stosuje się prawo grawitacji, •wie, co nazywamy pierwszą prędkością kosmiczną i jaka jest jej wartość,


    Dokument PDF: