OPIS PATENTOWY PL 211123 - public sds tiktalik com


    PL 211 123 B1 3 octowym w środowisku wodno-alkalicznym. Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że do reakcji kondensacji stosuje się 2,4-dichlorofenol otrzymany w reakcji dwuetapowej, w której w pierw-


    Dokument PDF: