Klasa 3 MATEMATYKA - didasko com pl


    matematyka, cz. 1 zad. 1-3 str. 23-24) 7.5; 7.6 To już wiem. Dzielenie. Zapis, nazywanie liczb. Sprawdzanie wyniku dzielenia mnożeniem. (Moja matematyka, cz.1 str.25) 7.6 Dzielenie liczb – zabawy matematyczne. Czynnościowe dzielenie liczb. 7.6 Dzielenie liczb przez podział i mieszczenie. Zapisywanie i


    Dokument PDF: