Współczesne problemy demograficzne i społeczne


    170 Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A 1. Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000–2050


    Dokument PDF: