02 IP wyklad rachunkowosc - cs put poznan pl


    Dane zawarte na tych kontach nie są ujmowane ani w bilansie ani w rachunku zysków i strat i stanowią tylko dodatkowe źródło informacji w zakresie wybranych składników bilansu lub rachunku zysków i strat. Przedmiotem ewidencji na tych kontach mogą być: własne środki trwałe (wg wartość początkowej) przeznaczone do likwidacji


    Dokument PDF: