BIZNESPLAN - Ehed


    Biznesplan powinien mieścić się na maksymalnie 60 stronach (bez załączników). Może zawierać mniejsza liczbę stron niż 60. 4. Nie należy zmieniać struktury biznesplanu ani też tworzyć dodatkowych tabel/kolumn. ... Fryzjer mobilny Adres siedziby przedsiębiorstwa Miejsce Główna siedziba Miejsce wykonywania działalności ...


    Dokument PDF: