rcin org


    Johna G. A. Pococka. Chodzi tu o wolność republikańską, którą autorzy ci ... 11 U źródeł dyskusji na ten temat znajduje się klasyczna już dziś praca Zery Finka (The classical Republicanism, Urbana 1945), stała się ona punktem wyjścia dalszych analiz na


    Dokument PDF: