KROK 1 IMEI 1 *#06# KROK 2 - plus pl


    Instrukcja zdjęcia blokady SIM lock z telefonu Plus Kazam 3 zakupionego w ramach Zestawu startowego z taryfą Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich i telefonem Plus Kazam 3. KROK 1 Sprawdź IMEI telefonu dla Slotu nr 1 (IMEI 1), z którego chcesz zdjąć blokadę SIM lock.Informacja o IMEI dostępna jest w telefonie poprzez wpisanie z klawiatury uniwersalnego krótkiego kodu *#06# oraz ...


    Dokument PDF: