wykł VI struktury organizacyjne - fem put poznan pl


    struktura funkcjonalna specjalizacja w pracy kierowniczej struktura zadaniowa powołanie doraźnych zespołów struktura pionów scalonych struktura dywizjonalna ... zalety grupowego podejmowania decyzji wady grupowego podejmowania decyzji w celu zwiększenia jakości podejmowanych


    Dokument PDF: