American Heart Association


    Wytyczne AHA 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia zalecają zmianę kolejności podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) ze schematu A-B-C (Airway, Breathing, Chest compressions — Drogi oddechowe, Oddech, Uciskanie klatki piersiowej) na C-A-B (Chest


    Dokument PDF: