Serwonapędy w automatyce i robotyce - fc put poznan pl


    Silnik synchroniczny Silnik synchroniczny -wprowadzenie wprowadzenie Maszyna synchroniczna – maszyna pr ądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca si ę z tak ą sam ą pr ędko ści ą, z jak ą wiruje pole magnetyczne Strumie ń magnetyczny w maszynie synchroniczne


    Dokument PDF: