Wykład 11 Formy muzyczne dr inż Przemysław Plaskota


    forma muzyczna o dość swobodnej budowie • Istotą wariacji jest przetworzenie tematu lub jego motywów • Ilość przetworzeń zależy od inwencji kompozytora, waha się od kilku do kilkunastu. • Temat może być własny, zaczerpnięty z dzieła innego kompozytora lub oparty na motywach z


    Dokument PDF: