N? Dobranoc harm SvrzyÆskt, SOF, f) Do-bra noe gb-wo


    N? Dobranoc. harm. SvrzyÆskt, SOF, f) Do-bra. noe gb-wo;wieéa Xe-zu-sa mo- Ten. 90, kid-pas' 2) Do— bra-noe W/o-sy Swi£žze Bas 5) Do — bra-noe szy-jo


    Dokument PDF: