Podstawy Biotechnologii TECHNOLOGIA CHEMICZNA ńska, ż


    Przedmiot: Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Wykład 1 – Biotechnologia – historia, zakres i odbiór społeczny Przedmiot: Podstawy Biotechnologii TECHNOLOGIA CHEMICZNA Historia biotechnologii przemysłowej Od zarania ludzkości - spontaniczne procesy fermentacyjne Druga połowa XIX w.- Ludwik Pasteur – mikrobiologiczne początki współczesnej biotechnologii,


    Dokument PDF: