Jeden z dwudziestu, czyli konkurs Śladami „Wędrowca do Świtu”


    Jeden z dwudziestu, czyli konkurs Śladami „Wędrowca do Świtu” 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna przebieg wydarzeń w powieści Podróż „Wędrowca do Świtu”. b) Umiejętności Uczeń potrafi formułować odpowiedzi na pytania związane z akcją książki.


    Dokument PDF: