RECENZJE 167 - rocznikpodparpacki files wordpress com


    wstał spór I. Hrušovskiego (pozytywizm logiczny) z N. O. Łosskim (realizm intuicyj-ny). Autor ilustruje polemikę opisując od-mienne podejście filozofów do „charakte-ru poznania” oraz do „problematyki pra-wdy”. Dla przykładu, N. O. Łosski postu-lował istnienie „absolutnego kryterium pra-wdy” oraz „intuicji mistycznej ...


    Dokument PDF: