Zorkownia - bestsellingbooksrightsagency com


    przy napisaniu ostatniego listu. „Zorkownia” to zapis najpełniej przeżytych chwil i kilkanaście pięknych zdjęć z życia. To poruszający dziennik odkrywania nadziei i miłości tak wielkiej, że nie da się jej zamknąć w jednym słowie. To wzruszająca opowieść o tym, co najważniejsze. Zorkownia otrzymała trzy wyróżnienia w


    Dokument PDF: