Geografia jako nauka 1 GEOGRAFIA JAKO NAUKA


    7 Geografia jako nauka 1. GEOGRAFIA JAKO NAUKA Geografia (z gr. Geo – ziemia, grapho – piszę) – nauka o powłoce ziemskiej (tzw. epi-geosferze) i jej przestrzennym zróżnicowaniu zarówno pod względem przyrodniczym,


    Dokument PDF: